Harga aslinya adalah: Rp 100.000.Harga saat ini adalah: Rp 90.000.

Pesan Lewat WhatsApp
Judul Riwayat Auliya
Tutur dan Pitutur Para Kekasih Allah
Penulis Muhammad Khalid Tsabit
ISBN 978-623-6219-49-2
Dimensi 13 × 20,5 cm
Isi 328 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Maret 2023

Sinopsis

Seri Auliya’ kali ini memuat 87 petuah dari 50 tokoh sufi klasik dan modern. Dari mereka, kita dapat memetik berbagai wawasan dan kearifan paling berharga dalam kehidupan.  Seorang ulama fiqih terkemuka Ibn Hajar al-Haitami mengakui,  “Tidak ada yang lebih sering membuat seorang hamba beribadah ikhlas semata kepada Allah melebihi “bernaung” (tahajjub)—untuk berguru ilmu dan amal—kepada para kekasih Allah.”

Dalam sejarah, para tokoh sufi juga dikenal paling banyak menghadapi berbagai keadaan bahaya yang mengancam umat serta paling depan membela berbagai urusan kehidupan dan orang-orang hidup. Maka di buku ini tak sedikit diuangkap kisah keteladanan mereka. Seorang waliyullah dari Baghdad  Bisyr bin Harits berpesan: “Cukuplah sebagai peringatan bagimu bahwa orang-orang yang sudah dalam kubur pun mampu menghidupkan kalbu dengan mengenang mereka. Sebaliknya, orang-orang yang masih hidup malah dapat mengeraskan hati dengan (hanya) memandang mereka.”

Lantunkanlah kisah orang-orang saleh

Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah

Mengenang mereka kan turunkan rahmah

Hadiri majelis mereka, kau pun raih berkah

 

Isi Buku

1    Shâlih al-Dimasyqî: Perbanyaklah Syukur kepada Allah Taala

2    Khâlid Muhammad Khâlid: Kebohongan itu Mutlak Merusak!

3    Khâlid Muhammad Khâlid: Keutamaan Tasawuf

4    Abû Ishâq al-Nahrajûrî: Orang yang Meminta Pertolongan kepada Selain Allah

5    Ma‘rûf al-Karkhî: Siapa yang Membaca Setiap Hari Sepuluh Kali

6    Salah Seorang Arif: Kenikmatan Kalbu

7    Ahmad Ridhâ Khân al-Barîlwî: Para Pemakmur Bumi

8    Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Wirid Apakah Ini?

9    Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Hidup Tanpa Diri

10 Sahl bin ‘Abdullâh al-Tustarî: Tidak Ada Pegobatan Selain Ini!

11 Hâtim al-Ashamm: Bertemanlah dengan Hikayat Orang-Orang Saleh!

12 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Seorang Wali di Waktu-Waktu Kegelapan

13 Abûl-Husain al-Nûrî: Hasrat

14 Khâlid Muhammad Khâlid: Apakah Ilmu Mewariskan Agama?

15 Khâlid Muhammad Khâlid: Agama dan Ilmu Pengetahuan

16 Jalâluddîn al-Rûmî: Ubahlah Dirimu Lebih Dahulu

17 Abû Yazîd al-Busthâmî: Perhiasan yang Allah Pakaikan kepada Para Wali-Nya

18 Abû Hanîfah al-Nu’mân: Dengan Sebab Apakah Allah Mengampunimu?

19 Khâlid Muhammad Khâlid: Amal Orang-Orang Tulus

20 Ahmad Ridhwân: Jadilah untuk Allah, Bukan untuk Pamrih Dirimu!

21 Khâlid Muhammad Khâlid: Islam adalah Agama Keadilan

22 Ahmad bin ‘Ajîbah: Bila Sang Haq Yang Mahatinggi Menjanjikanmu Sesuatu

23 Khâlid Muhammad Khâlid: Di Balik Setiap Orang Besar Terdapat Tumpukan Besar Kitab

24 Abû Ahmad al-Andalusî: Menapak Makrifat

25 Salâmah al-‘Azâmî: Dunia dan Agama

26 Khâlid Muhammad Khâlid: Mengapa Berbagai Kesusahan Dunia Semakin Besar?

27 Abûl-Husain al-Nûrî: Tasawuf adalah Akhlak

28 Yahyâ bin Mu’âdz: Wahai Ulama Buruk!

29 Khâlid Muhammad Khâlid: Demi Kebenaran, Biarlah Terjadi Apa yang Terjadi!

30 Khâlid Muhammad Khâlid: Kediktatoran

31 Khâlid Muhammad Khâlid: Kebersamaan dengan Orang-orang Saleh

32 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Antara Shahwu dan Ishthilam

33 Bisyr al-Hâfî: Melawan Nafsu

34 Sulaimân al-Dîbalî: Pesan tentang Hewan

35 ‘Abdul-Qâdir al-Naqqâd: Apakah Wali Bermaksiat?

36 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Api Cinta

37 Bisyr al-Hâfî: Orang yang Meninggalkan Keadaannya dan Masuk dalam Keadaan Orang Lain

38 Zakariyyâ al-Anshârî: Paling Sengsaralah Orang yang Menyerang Kehormatan Para Wali

39 Muhammad Abû Khalîl: Dia Mengambil untuk Memberi

40 Khâlid Muhammad Khâlid: Pemalsuan dalam Kehidupan Kita!

41 Al-Junaid bin Muhammad: Hakikat Keperwiraan

42 Hasan Kâmil al-Malthâwî: Urgensi Guru Murabbi

43 Ma‘rûf al-Karkhî: Mengharap Doa Muslim

44 Abû Bakr al-Wâsithî: Kalbu Hamba Bertauhid

45 Wahb bin Munabbih: Sikap Wali Allah dalam Susah dan Senang

46 Abûl-‘Abbâs al-Maltsam: Bagaimanakan Para Wali Menjadi Wali?

47 Khâlid Muhammad Khâlid: Jadilah Teman Terbaik!

48 ‘Alî Wafâ: Taat dan Khidmat kepada Guru

49 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Orang yang Berserah Diri kepada Allah!

50 Abû Ishâq al-Jibniyânî: Upah Kerja

51 Khâlid Muhammad Khâlid: Cara Mengambil Faedah dari Membaca

52 Muhyîddîn bin ‘Arabî: Bila Kerusakan Merajalela!

53 Khâlid Muhammad Khâlid: Islam dan Peradaban

54 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Pencari-Dunia yang Terpuji

55 Abû ‘Alî al-Fârmadî al-Thûsî: Ketertarikan kepada Guru Murabbi

56 Abûl-Husain bin Bannân: Di Antara Cabang-Cabang Mahabah

57 Salmân al-Fârisî: Ambillah Ilmu yang Bermanfaat untukmu!

58 Ujaran Para Sufi: Penoleh Tidak Akan Sampai

59 Abûl-‘Abbâs al-Mursî: Kemuliaan Sejati

60 Abû Hâmid al-Ghazâlî: Perbaikilah Dirimu Dahulu

61 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Bahaya Pandangan!

62 Ahmad al-Rifâ’î: Manfaat Apakah yang Kauharap dari Manusia?!

63 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Agama Orang Tersalib!

64 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Tauhid!

65 ‘Umar bin ‘Abdul-‘Azîz: Obat Keresahan Rezeki

66 Khâlid Muhammad Khâlid: Jangan Remehkan Pekerjaanmu Macam Apa Pun

67 Abû Hâsyim al-Shûfî: Didiklah Dirimu Sendiri Dahulu!

68 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Pekerjaan Para Wali

69 ‘Alî Zainal-‘Âbidîn: Di Hadapan Allah

70 Khâlid Muhammad Khâlid: Tinggalkanlah Kedudukan Agung dan Ketenaran untuk Orang-Orang Dungu

71 Yûsuf bin Asbâth: Zuhud Kaum Khawas

72 ‘Utsmân al-Haththâb: Tentara Al-Quran

73 Khâlid Muhammad Khâlid: Berpegang pada Kebenaran dan Berbekal dengan Kebenaran

74 Dâwûd bin Mâkhlâ: Lahir dan Batin Ilmu

75 Ujaran Para Sufi: Jalan Menuju Allah Itu Sebanyak Napas Makhluk-Nya

76 Ibrâhîm al-Ja’barî: Kesadaran Diri

77 Syaqîq al-Balkhî: Memuliakan Tamu

78 Abûl-Hasan al-Syâdzilî: Ilmu dan Amal yang Cukup Bagimu

79 Al-Hasan al-Bashrî: Sibuk dengan Aib Diri Sendiri!

80 Khâlid Muhammad Khâlid: Hak Bangsa adalah Bagian dari Hak Allah

81 Khâlid Muhammad Khâlid: Jangan Meminta Ganjaran atas Keutamaan!

82 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Bersibuk dengan Penunjuk Jalan Setelah Sampai

83 Muhammad Yûnus al-Wardânî: Pada Masa-Masa Fitnah

84 Abûl-Hasan al-Syâdzilî: Faedah Taat dan Maksiat

85 ‘Alî al-Badawî al-Syâdzilî: Jangan Sibukkan Dirimu dengan Aib Orang Lain!

86 Khâlid Muhammad Khâlid: Ria

87 Khâlid Muhammad Khâlid: Rahmat Tuhan Kita

Referensi Terpenting

Tentang Penulis

Informasi Tambahan

Berat 300 gram
Dimensi 20,5 × 13 × 2,5 cm