Judul Hikmah Auliya’
Cerita dan Waskita Para Kekasih Allah
Penulis Muhammad Khalid Tsabit
ISBN
Dimensi 13 × 20,5cm
Isi 292 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Juli 2023

Sinopsis

Seri Auliya kali ini—atas karunia Allah—memuat 81 faedah dari 48 tokoh sufi, laki-laki dan perempuan, lintas negeri dan masa. Mulai dari Dzûn-Nûn al-Mishrî hingga Fâthimah al-Naisâbûriyyah; dari Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî hingga Hasanah al-Bashriyyah. Anda akan berbahagia dengan berjumpa mereka di halaman demi halaman buku ini.

Merekalah di antara orang-orang yang memandu bahtera kehidupan dalam kegelapan yang

paling pekat dan badai yang paling dahsyat hingga membawa bahtera itu sampai dengan aman di pantai keselamatan. Mereka adalah ahlullah (orang-orang dekat Allah) yang terpilih menjadi pemandu, panutan, serta penunjuk jalan. Imam Abû Hanîfah al-Nu’mân biasa berkata, “Aku lebih mencintai hikayat tentang para kekasih Allah (auliyâ) dan keindahan akhlak mereka daripada membicarakan banyak masalah fiqih. Karena mereka layaknya ‘sosok-sosok pendidik’ bagi masyarakat (âdâb al-qaum).”

****

Lantunkanlah kisah orang-orang saleh

Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah

Mengenang mereka kan turunkan rahmah

Hadiri majelis mereka, kau pun raih berkah

                                                                                             

Isi Buku

Mukadimah

(1) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Perhatikanlah Sekitarmu, Apakah Kaulihat Selain-Nya?

(2) ‘Abdul-Haqq bin Sab’în: Tingkatan Para Pencinta

(3) Khâlid Muhammad Khâlid: Cinta Kita Berasal dari Allah dan Kembali kepada Allah

(4) Khâlid Muhammad Khâlid: Pergaulilah Nafsumu dengan Cerdik dan Cerdas!

(5) Manshûr bin ‘Ammâr: Orang yang Berkeluh Kesah dengan Musibah Dunia

(6) Jaudah Ibrâhîm: Istikamah

(7) Ja’far bin Muhammad al-Khawwâsh: Orang-Orang Fakir adalah Harta Simpanan Dunia!

(8) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Bila Engkau Menginginkan Bentangan Anugerah!

(9) Abû Yazîd al-Busthâmî: Mintalah Allah!

(10) Khâlid Muhammad Khâlid: Tipuan Ibadah

(11) Abû Bakr al-Syiblî: Rida kepada Kekasih

(12) Muhammad al-Syanawî: Syarat Masuk ke Kerajaan

(13) ‘Alî al-Murshifî: Menyodorkan Diri sebagai Syekh Tasawuf

(14) Ahmad bin ‘Uqbah al-Hadhramî: Siapa Lebih Baik daripada Siapa?

(15) Khâlid Muhammad Khâlid: Janganlah Putus Asa!

(16) Abûl-‘Abbâs al-Mursî: Kaum Sufi dan Para Fukaha

(17) Mâlik bin Dînar: Ilmu Dapat Bermanfaat dan Bermudarat

(18) Yahyâ al-Munâwî: Husnuzan adalah Keuntungan dan Suuzan adalah Kerugian

(19) Abû Bakr al-Shiddîq: Dokter!

(20) ‘Utsman bin Marzûq al-Qurasyî: Jalan-Jalan Menuju Makrifat

(21) Fâthimah al-Naisâbûriyyah: Memandang Sebab!

(22) Khâlid Muhammad Khâlid: Perempuan adalah Separuh Masyarakat!

(23) Al-Husain bin ‘Alî: Mengoperasikan Akal dalam Agama!

(24) ‘Athâ’ bin Yasâr: Lembaran Malaikat Maut

(25) Abû Yazîd al-Busthâmî: Kerinduan Bumi kepada Para Wali Allah

(26) Khâlid Muhammad Khâlid: Iman kepada Hal Gaib!

(27) Abû Bakr al-Shiddîq: Ujub dengan Perhiasan Dunia

(28) Syaqîq bin Salamah: Andai Kita Menaati-Nya, Tentu Dia Mendurhakai Kita!

(29) Abûl-‘Abbâs al-Mursî: Hasrat yang Rendah!

(30) Jalâluddîn al-Rûmî: Dalam Hadirat Sang Haq

(31) Khâlid Muhammad Khâlid: Sedikit dan Banyak

(32) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Hakikat Para Wali

(33) Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Kapankah Hamba Terbebas dari Berbagai Keinginannya?

(34) Khâlid Muhammad Khâlid: Aku Tidak Mengenal Diriku

(35) ‘Abdus-Salâm al-Hilwânî: Ruh

(36) ‘Abdus-Salâm al-Hilwânî: Jiwa

(37) ‘Umar bin al-Khaththâb: Andai Saja Aku adalah Sesuatu yang Terlupakan!

(38) Abû Hâmid al-Ghazâlî: Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah Fardu!

(39) Khâlid Muhammad Khâlid: Sikap Pengecut dan Sikap Ragu!

(40) Al-Junaid bin Muhammad: Siasatnya adalah Tidak Bersiasat!

(41) Al-Junaid bin Muhammad: Tauhid Tertinggi

(42) Jalâluddîn al-Rûmî: Cinta!

(43) Muhyîddîn bin ‘Arabî: Membaca al-Fâtihah dengan Satu Nafas!

(44) ‘Alî ‘Aql: Bagaimana Bersalawat kepada Nabi dalam Tasyahud?

(45) Khâlid Muhammad Khâlid: Bacaan Orang Merdeka dan Bacaan Budak

(46) ‘Alî bin Abû Thâlib: Kecintaan kepada Nabi saw.

(47) Khâlid Muhammad Khâlid: Praanggapan dan Hawa Nafsu

(48) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Ketika Dia Hendak Memperkenalkan Wali-Nya kepadamu!

(49) Abûl-Qâsim Bisyr Yâsîn: Berbicara kepada Allah!

(50) Muhriz bin Khalaf: Siapakah Orang Fakir Itu?

(51) Sarî al-Saqathî: Orang Paling Sabar

(52) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Orang yang Mengutamakan Allah di atas Segala Sesuatu

(53) Jalâluddîn al-Rûmî: Awas, Jangan Menyerah!

(54) Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Aku Datang Memenuhi Panggilan-Mu

(55) Ibrâhîm Niyâs: “Sang Maha Pengasih [Yang] Bersemayam di atas Arasy”

(56) Hasan Kâmil al-Malthâwî: Bukan Selain Rida

(57) Syihâbuddîn al-Marhûmî: Gairah di Jalan Allah!

(58) Ujaran Mereka: Perayaan Maulid Nabi Saw. adalah Perbuatan Mukmin!

(59) Khâlid Muhammad Khâlid: Pemalsuan Kesadaran!

(60) ‘Abdul-Fattâh al-Sîsî: Interaksi dengan Kaum Nasrani

(61) Khâlid Muhammad Khâlid: Amal Politik!

(62) ‘Abdullâh bin al-Mubârak: Luasnya Makrifat

(63) Abû Dzarr al-Ghifârî: Kami Hidup sebagaimana Kamu Hidup!

(64) Abûl-Hasan al-Syâdzilî: Melihat Para Wali Allah

(65) ‘Abdur-Rahmân bin ‘Alî al-Saqqâf: Untuk Apakah Aku Mencintai Kehidupan?

(66) Ujaran Mereka: Barang Siapa Menetangmu dalam Agamamu

(67) Khâlid Muhammad Khâlid: Para Penganut Kebenaran!

(68) Sarî al-Saqathî: Wasilah Takarub Paling Utama kepada Allah!

(69) ‘Abdur-Rahmân bin ‘Alî al-Saqqâf: Jangan Tinggalkan Bangun Malam!

(70) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Rahasia Cobaan dan Kemelaratan

(71) Khâlid Muhammad Khâlid: Bersatu, Bukan Bercerai-Berai!

(72) Hasanah al-Bashriyyah: Apakah yang Dilihat dan Diketahuinya?

(73) Jalâluddîn al-Rûmî: Memperhatikan Isi Kalbu

(74) Khâlid Muhammad Khâlid: Rida kepada Allah

(75) Bunân al-Hammâl: Orang Merdeka dan Budak!

(76) Qâsim al-Maghribi al-Fâsî: Jangan Sibuk dengan Orang yang Mengganggumu!

(77) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Saat yang Istimewa!

(78) Al-Hakîm al-Tirmidzî: Orang-Orang Pilihan

(79) Khâlid Muhammad Khâlid: Perkataan dari Emas!

(80) ‘Abdur-Rahmân al-Jâmî: Kapan Berdoa serta Kapan Wajib Berserah Diri dan Rida?

(81) Ahmad al-Zâhid: Jalan Ini adalah Pemberian!

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

Informasi Tambahan

Dimensi 20,5 × 13 × 1,5 cm