Judul Kaidah-Kaidah Tasawuf
RUJUKAN UTAMA PENDIDIKAN SPIRITUAL
Penulis ‘Abdul Wahhâb al-Sya‘rânî
ISBN
Dimensi 15 x 23cm
Isi 558 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Juni 2023

Sinopsis

Buku ini layak dipandang sebagai buku pendidikan spiritual yang ditulis mendalam, meliputi adab-adab ber-tarekat, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, rahasia-rahasianya, dzawq-nya, amsal-amsal-nya, konsekuensi-konsekuensinya, risiko-risikonya, tingkatan-tingkatannya, dan futûh-nya.

Lebih dari itu, buku ini juga mempresentasikan cakrawala pemikiran para tokoh besar sufi. Al-Sya‘rânî menghimpun koleksi pendapat para tokoh ilmu, di antaranya al-Sayyid Ibrâhîm al-Dasûqî, al-Sayyid ‘Alî Wafâ, al-Sayyid al-Mursî, al-Sayyid al-Syanâwî, al-Sayyid al-Aqsharî, al-Sayyid al-Kattânî dan al-Sayyid ‘Alî al-Murshafî. Dengan semua itu, al-Sya‘rânî telah memelihara istisari tak ternilai pendapat-pendapat para quthb yang telah merealisasikan tasawuf dalam dzawq dan sulûk.

Buku ini dianggap sebagai salah satu karya al-Sya‘rânî yang paling agung sekaligus paling tipis. Karya ini merupakan simbol dari puncak ruhani dan tingkatan keilmuan yang telah dicapai olehnya. Buku ini ditulis pada masa-masa akhir hidupnya sehingga menjadi gambaran sempurna bagi berbagai mujahadah, dzawq, dan ilmu-ilmunya.

Buku ini disusun oleh Al-Sya‘rânî sesudah beliau menulis kitab al-Anwâr al-Qudsiyyah fî Bayâni al-‘Uhûd al-Muhammadiyyah, yang menjadi haluan sempurna bagi para penempuh jalan menuju Allah, juga menjadi metode utama untuk penggalian kesempurnaan iman.

 

Isi Buku

MENGENAL SANG IMAM — 5

 • Keluarga al-Sya‘rânî — 5
 • Kelahiran dan Pertumbuhan al-Sya‘rânî — 7
 • Perjalanan Menuju Allah —9
 • Al-Sya‘rânî dan al-Khawwâsh —10
 • Kedudukan al-Sya‘rânî —13
 • Akhlak al-Sya‘rânî —14
 • Al-Sya‘rânî dan Karya-karyanya —16
 • Tentang Buku ini 17

PENGANTAR —19

PENDAHULUAN —29

 • Sandaran Talqîn Sufi —38
 • Adab-Adab Zikir —47
 • Buah Talqin —55
 • Sandaran Kaum Sufi dalam Mengenakan Khirqah —67

ADAB-ADAB MURID KEPADA DIRI SENDIRI —71

 • Tobat —74
 • Pilar-Pilar Tarekat —77
 • Menghindari Nafsu —81
 • Jujur dalam Tobat —83
 • Bagaimana Murid Mencari Guru? — 83
 • Sufi: Orang yang Sangat Alim —84
 • Hanya Satu Guru —86
 • Mendalami Agama Merupakan Kunci Tarekat —88
 • Bersiaga —89
 • Keterikatan kepada Syekh —91
 • Terapi Jiwa —93
 • Zikir Menerangkan Hati —93
 • Mengambil Guru Lain Setelah Guru Pertama Wafat —95
 • Ujian Seorang Murid —96
 • Berbagai Hal yang Memutus Murid —99
 • Bolehkah Seorang Murid Memberi Janji kepada Perempuan —101
 • Kapan Seorang Murid Boleh Memberikan Bimbingan —103
 • Antara Syariat dan Hakikat —104
 • Pesta-Pesta itu Menghancurkan —105
 • Mendidik Nafsu —106
 • Menjaga Perjanjian dengan Allah —107
 • Kebaikan dan Keburukan —108
 • Maqam Tajarrud —109
 • Tekad yang Kuat —110
 • Menghindari Majelis Orang-Orang Lalai —111
 • Murid Pencari Ilmu —112
 • Petaka-Petaka Hati —113
 • Doa Sebelum Shalat Subuh —113
 • Tidak Ada Zikir Setelah Musyâhadah —114
 • Tidak Mengurusi Hal-Hal Lahiriah Kecuali Sekadar Darurat —117
 • Terus-menerus Berzikir Setiap Waktu —124
 • Lebih Mementingkan Orang Lain daripada Diri Sendiri —127
 • Murid yang Benar nan Tulus —129
 • Jangan Mengaku Diri —138
 • Rahasia Tarekat Ada di Dalam Wirid-wiridnya —138
 • Bagaimana Seorang Murid Menjadi —142
 • Bagaimana Seorang Murid Memilih Guru Syariat —144
 • Dengan Dzikrullâh Hati Menjadi Tenang —151
 • Manusia Murni —154
 • Suci Lahir Batin —159
 • Menjadi Murid yang Benar nan Tulus —165
 • Jangan Berpaling —167
 • Ibadah dan Futûh —170
 • Fase-Fase Murîd —1 71
 • Zuhud —173
 • Syarat Murid yang Benar nan Tulus —181
 • Bentuk-Bentuk Penyakit Nafs —186
 • Bagaimana Murid Sampai ke Hadirat al-Haqq —188
 • Syekh Abû al-Hajjâj al-Aqsharî r.a. Menasihati Murid —189
 • Persaudaraan dalam Tarekat —208
 • Para Wali Allah Hidup di Dalam Kubur Mereka — 209
 • Wirid Paling Utama —211

ADAB-ADAB MURID KEPADA SYEKH —217

 • Kelembutan Cinta —219
 • Sifat-Sifat Para Pencinta —220
 • Bahasa Para Pencinta —222
 • Tidak Sah Memasuki Tarekat Sebelum Bertobat —233
 • Meminta Izin kepada Syekh —239
 • Mencintai Syekh, Tidak Sekadar Meyakini —255
 • Tidak Berkata Mengapa kepada Syekh —270
 • Berkhidmat kepada Orang yang Ditunjuk Syekh untuk Dilayaninya —276
 • Tidak Boleh Menentang Syekh —282
 • Bersabar atas Sikap Keras Sang Syekh —285
 • Tanda-Tanda Keberhasilan Murid —286
 • Segera Berdamai dengan Syekh —320
 • Mengadukan Khawatir kepada Syekh —321
 • Menakwil Tindakan-Tindakan Syekh —324
 • Besegera Melaksanakan Perintah Syekh —365
 • Berdoa Agar Tidak Sampai Melihat Sedikit pun Aib Syekh —380
 • Kriteria Syekh —403
 • Syarat bagi Orang yang Men-talqin-kan Zikir kepada Murid —405
 • Syarat Bagi Orang yang Memakaikan Khirqah —405
 • Syarat bagi Orang yang Menurunkan Rumbai Sorban —406
 • Syarat bagi Orang yang Memasukkan Murid ke Dalam Khalwat —407
 • Kewajiban Murid yang Memasuki Khalwat —408
 • Buah Khalwat — 413

ADAB MURID TERHADAP SESAMA 430

PENUTUP —503

Adab-Adab dan Syarat-Syarat Umum bagi Murid dan Syekh —503

Informasi Tambahan

Dimensi 23 × 15 × 2,5 cm