Harga aslinya adalah: Rp 100.000.Harga saat ini adalah: Rp 85.000.

Judul Hikayat Auliya’
Kisah dan Petuah Kekasih Allah
Penulis Syekh Muhammad Abu al-Yusr Abidin
ISBN 978-602-5547-81-2
Dimensi 13 × 20,5 cm
Isi 488 halaman; Bookpaper
Sampul SoftCover
Terbit Juli 2020

 

Sinopsis

Imam al-Junaid ditanya,“Apa gunanya hikayat-hikayat bagi seorang murid?”

“Hikayat-hikayat adalah serdadu dari serdadu-serdadu Allah yang karenanya hati para murid menjadi kuat,” jawabnya.

“Apakah itu ada dalilnya?”

“Ada. Simak firman Allah, Dan semua kisah rasul-rasul telah Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu (Hud: 120).”

Dari kitab-kitab tafsir, sejarah, biografi, thabaqat, penulis buku ini memilih beberapa cerita yang dapat menghibur jiwa—tentang hamba-hamba Allah yang saleh dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan berpegang pada syariat Allah serta sunnah Rasul-Nya.

Lewat hikayat mereka, buku ini mengandung semua makna tasawuf sebagaimana disebutkan al-Junaid, yaitu sikap zuhud di dunia, tawakal kepada Allah, bersemangat dalam melakukan ketaatan, sabar menghadapi kekurangan, dan makna luhur serta akhlak mulia lainnya. Imam al-Junaid meringkas lewat ucapannya,“Tasawuf ialah keluar dari akhlak-akhlak yang rendah dan masuk ke akhlak-akhlak yang mulia.”

 

Isi Buku

Pengantar

 1. Ilmu dan Ulama
 2. Tasawuf dan yang Dikatakan Tentangnya
 3. Akhlak Para Wali
 4. Amanat
 5. Jihad Seorang Penempuh Jalan kepada Allah
 6. Jujur kepada Allah
 7. Menyayangi dan Mencintai Orang Miskin
 8. Syukur kepada Allah Swt.
 9. Bersabar dalam Beribadah dan Melakukan Ketaatan
 10. Mengutamakan Orang Lain dan Kedermawanan
 11. Tawakal
 12. Allah-lah yang Memberikan Rezeki
 13. Zuhud dan Orang Zahid
 14. Beberapa Contoh dari Kehidupan Para Sahabat, Tabi’in, dan Orang Saleh
 15. Keutamaan Al-Qur‘an dan Tafsir Beberapa Ayat
 16. Para Nabi dan Kisah-Kisah Mereka
 17. Keadilan, Hukum, dan Keputusan
 18. Kewalian dan Karamah
 19. Karamah Para Wali dan Mempercayainya
 20. Berbaik Sangka terhadap Karamah Para Wali
 21. Mencari Kewalian
 22. Tidak Memperlihatkan Karamah dan Kewalian
 23. Tanggung Jawab Seorang Wali
 24. Jejak Awal Para Wali dan Sebab Mereka Bertobat serta Melangkah di Jalan yang Benar
 25. Mengecam dan Mencintai Dunia
 26. Berbagai Macam Nasihat
 27. Takwa dan Bertobat dari Dosa
 28. Bershalawat untuk Nabi saw.
 29. Qiyamul Lail
 30. Sedekah dan Anjuran Mengeluarkannya
 31. Berbakti kepada Kedua Orangtua
 32. Zikir dan Tasbih
 33. Doa
 34. Shalat
 35. Hasil Usaha yang Haram
 36. Kesenangan Nafsu dan Kemaksiatan Berikut Upaya Menjaganya
 37. Kemunafikan dan Riya
 38. Iblis dan Serdadu-serdadunya
 39. Takut kepada Allah Swt.
 40. Huru-hara Hari Kiamat dan Peristiwa Perhitungan Amal
 41. Kematian
 42. Hal-Hal yang Terserak

Informasi Tambahan

Berat 432 gram
Dimensi 20,5 × 13 × 3 cm